www.xsp.ru
    Internacia Asocio por PSIKA VIVSAVO - xsp.ru/psimattern/ PSIKA VIVSAVO Ni donas ne malpli ol ni promesas Русский English 
Добавить в избранное
NOVAJOJ
SCIENCO
NARKOTIKOJ
KONSILOJ
HELPO
KREECAJ LIGOJ
GVIDILO
PUBLIKIGOJ
GLOSARO
Предложения
FAQ
OPINIOJ
AUTORO
MANIFESTO

Aleksandr' Solomon' MARKON

Aleksandr' Solomon' MARKON
Ph.D. pri psikologio,    honora doktoro de Eŭropa Universitato
Gvidanto de Sekcio por FP (Fundamenta Psikologio) de Eŭropa Akademio por Natursciencoj
photo DANKENDA
listo de la aŭtoro
   
Prezidanto de
        IAPV

   estas prezentita en
Marquis Who's Who
  in the World
(20th edition),
  in Science and Engineering (7-9th edition) &
  in Medicine
and Healthcare (5th edition).

Membro de АДПП/ACPP
(
Asocio de Infanaj Psikiatroj kaj Psikologoj)
[ copies of papers]
Membro de РАЕН/RANS
(Rusia Akademio por
        Naturaj Sciencoj )
 МААНО/IASEA
 (
Internacia Akademio de
         Sciencaj Eltrovaĵaj Aŭtoroj)
EANW
Europäische Akademie
der Naturwissenschaften
Eŭropa Akademio por Natursciencoj
Eŭropa Akademio por Natursciencoj

kaj la aliaj

Gvidanto de PRAKTIKUMO pri Psi-Teknika Medicino por kuracistoj
Listo
de la aŭtoraj publikigoj
Personeca kronologio

: as@marcon.us
: asmarkon@list.ru
( +7 (8) 495 963 9548 д
( +7 (8) 215 290 0365 моб.
( +49 (0) 451 582 3194 h
( +49 (0) 162 304 7369 mob.       telefona komunikiĝo fideblas precipe ruse

метафизичность пространства
метафизичность времени
масса НЕ искривляет пространство
природа жизни
механизмы эволюции
телеологичность (НЕслучайность) эволюции
ноосфера формирует биосферу
внегенетический механизм наследственности
нога, а не рука сделала человека человеком
природа  психики
природа сна
материальность мысли
природа  эмоции
природа эгоизма
ОСВОБОЖДЕНИЕ от НАРКО-зависимостей
МЕХАНИЗМЫ наркотических зависимостей
ПРОФИЛАКТИКА   нарко-зависимостей
САМ себе НАРКОЛОГ
ПРАКТИКУМ для специалистов
САМОлечение
механизмы ГОМЕОПАТИИ
ГЛОССАРИЙ

©
metafizikeco de spaco
metafizikeco de tempo
maso NE kurbigas spacon
naturo de vivo
mekanismoj de evolucio
teleologeco (NEhazardeco) de evolucio
noosfero formigas biosferon
ekster-genetika mekanismo de heredeco
piedo, sed ne mano faris homon la homo
naturo de psiko
naturo de dormo
materieco de penso
naturo de emocio
naturo de egoismo
LIBERIGO forde NARKOTIKAJ dependoj
MEKANISMOJ de narkotikaj dependoj
PROFILAKTIKO de narkotikaj dependoj
MEM por si NARKOLOGO
PRAKTIKUMO por specialistoj
MEM-salubrado
mekanismoj de  HOMOEPATIO
GLOSARO

У Вас есть материал - пишите нам
 
   
Copyright © 2004
E-mail admin@xsp.ru
  Top.Mail.Ru