www.xsp.ru
    Internacia Asocio por PSIKA VIVSAVO - xsp.ru/psimattern/ PSIKA VIVSAVO Ni donas ne malpli ol ni promesas Русский English 
Добавить в избранное
NOVAJOJ
SCIENCO
NARKOTIKOJ
KONSILOJ
HELPO
KREECAJ LIGOJ
GVIDILO
PUBLIKIGOJ
GLOSARO
Предложения
FAQ
OPINIOJ
AUTORO
MANIFESTO
FUNDAMENTA PSIKOLOGIO    ( FP )
Parto I
      HYPERfizica MATERIISMO
            (Naturo de PSIKO)
      Ĉapitro 2.
        DISTANTA PERCEPTO
            2.4.   ИНФОРМАЦИЯ и МЫСЛЬ

    2.4.1.   "Fizikaj" PARADOKSOJ

и      Diferenco inter informo kaj scio estas tre signifa.
  Iĝante subjektiva scio, objektiva informo ekposedas sencon. La sama informo pri tio ke nun neĝas, havas diferencajn, se ne malaj, sciojn por skiisto kaj por kortist. La origina informo kaj ambaŭa ĝiaj sencoj diferenca funkcie sed ne kvalite. Simile, kemia (kvalita) analiso de tri pecoj da ligno ne helpus difini kiun el ili oni prenis el tablo, kiun el seĝo kaj kiun el ankoraŭ ne uzata tabulo.
  Krome, scio estas kodita informo. Ĝi ĉiam estas espimita per iu lingvo, kaj origina informo povas esti reproduktita (transdonita al iu, komprenita far li, ekkonciita - dekodigta) nur ĉe posedo tiun lingvon. Kaj ankaŭ lingvo – aro da reguloj por kodi-dekodi – havas la samon, mentalan naturon, kiel informo. Ĝuste tial estas nedifenceblaj kvalite informo, scio, penso, senco.

  Именно совмещение понятий информация и знание (НЕразличение, идентификация их, подмена одного другим) привело Шрёдингера (Erwin Rudolf Josef Alexander Schrödinger, 1887-1961, – австрийский физик-теоретик, лауреат Нобелевской премии (1933) по физике) к парадоксу (якобы физическому!), продолжающему обсуждаться с полной серьёзностью более 70 лет (парадокс опубликован в 1935).
  Ekscii, ĉu jam dispeciĝis atom de radioaktiva substanco (сдох ли кот – la stato В) aŭ dume ne dispeciĝis (кот жив – la stato А), oni povas nur post iu mezuroj estus farita. В популярной форме (в одной из энциклопедий) ситуация описана так:

  В закрытый ящик помещён кот (у Шрёдингера – кошка, Katze). В ящике имеется механизм, содержащий радиоактивное ядро и ёмкость с ядовитым газом. Параметры эксперимента подобраны так, что вероятность того, что ядро распадётся за 1 час, составляет 50%. Если ядро распадается, оно приводит механизм в действие, он открывает ёмкость с газом, и кот умирает. Согласно квантовой механике, если над ядром не производится наблюдения, то его состояние ядра описывается суперпозицией (смешением) двух состояний – распавшегося ядра (В) и нераспавшегося ядра (А), следовательно, кот, сидящий в ящике, и жив, и мёртв одновременно ("mixed or smeared out in equal parts"; по выражению самого Шрёдингера – "absurden Mischzustand zwischen Tod und Leben" – абсурдное смешенное состояние между жизнью и смертью – А.М.). Если же ящик открыть, то экспериментатор обязан увидеть только какое-нибудь одно конкретное состояние – "ядро распалось, кот мёртв" или "ядро не распалось, кот жив".

  Ошибок (принципиальных, есть ещё и мелкие) здесь две.
1. Состояние ядра описывается не суперпозицией двух его состояний, а "волновой функцией" (Шрёдингера), отражающей вероятность p (величину математическую, НЕ физическую !) обнаружить при измерении состояние А, или (что то же) вероятность q = (1 – p) обнаружить состояние В. Суперпозиция же – это не смена одного состояния другим, и тем более не "смешение" взаимно исключающих состояний, а совмещение нескольких процессов, практически не влияющих друг на друга (например звуковых колебаний и световых), в одном и том же месте – в том же пространстве (линейном, т.е. которое само не изменяет характер этих процессов) и в то же время.
2. Stato (fizika – estu tio А, aŭ В) de nukleo, same kiel kaj informo pri tiu stato, ne dependas de mezura procezo. Sed post mezuro, scio pri probablo (p kaj q) de statoj А kaj В ŝanĝas per scio pri fakta stato ( А, aŭ В).

  Uzante logikon de la aŭtoro de tiu katino (достойно заместившей козла отпущения – если и не грехов, то ошибок), oni povas ne malpli prave proponi ankaŭ "paradokson de luda karto":
  oni metas sur tablon zorge miksitan kartaron. La supra karto (same kiel ajna alia) iĝas "superpozicoio (miksaĵo)" de ĉiuj kvar kardkoloroj kaj samtempe de ĉiuj valoroj (de duo ĝis aso). Kaj nur kiam oni ĝin turnas/montras, ĝi ekposedas siajn karakterizojn.
* * * * *
    Таким же (в принципе) недоразумением, не отражающим физической реальности, является и paradokso de Einstein-Podolskiy-Rozen (внимание автора на который обратил К.Н. Мхитарян).
    ОТО (вообще физика) отождествляет информацию с сигналом, передающим её физический код, а скорость передачи информации – со скоростью распространения этого сигнала в пространстве (в частности со скоростью света). При таком подходе парадоксальным/необъяснимым было бы синхронное (одновременное) изменение свойств (или параметров) элементарных частиц (новых частиц, возникших при распаде старой; в частности – синхронное изменение их импульсов при сохранении суммарного импульса), независимо от расстояния между ними.
    Это явление (нелокальное взаимодействие) потеряло бы парадоксальность (получило бы объяснение) при гиперфизическом подходе к нему: информация не нуждается ни в кодировании, ни в передаче ни на какое расстояние, потому что она является метафизическим (ментальным) объектом, она не локальна, она существует вне (независимо от) пространства, что равносильно её присутствию одновременно во всех областях/точках/локусах пространства.
    Tamen, la paradokson EPR dubinde oni necesas klarigi. Ĝi iĝis sur bazo de pensa, sed ne fizika eksperimento – same kiel paradokso kun katino. Ĉe tio en ĝia pensa performo oni dekomence faris eraron. La postulo/neceseco de sinkroneco ekiĝas nur ĉe kondiĉo ke la partetoj estas kune izolita sistemo. Sed fakte, en fizika realo la kondiĉo ne povas esti realigita/plenumita.        и

У Вас есть материал - пишите нам
 
   
Copyright © 2004
E-mail admin@xsp.ru
  Top.Mail.Ru